Prova på att måla olja med palettkniv


Kursdatum den 18 februari

för mer information och anmälan ring 0706-261249.